logo


Sözleşme no: [2019-1-TR01-KA202-074696] “Mesleki Eğitim Sisteminde Yeni Beceriler Olarak Organik Tarım ve Ürün İşleme Eğitimi-ORGAFARM”

Yeni AB düzenlemesi, AB'de organik üretimin sürdürülebilir gelişimini teşvik etmekte ve çiftçiler ve işletmeciler için adil rekabeti garanti etmeyi, sahtekarlığı ve haksız uygulamaları önlemeyi ve organik ürünlere yönelik tüketici güvenini artırmayı amaçlamaktadır. Organik üreticiler, katma değerli yerel ürünler elde etmek için uygun, mevcut organik üretim tekniklerinin ve uygun işleme tekniklerinin uygulanması için eğitime ihtiyaç duymaktalar. Bu, mevcut potansiyel ile üretim ve ihracat hacmini artırmak için atılması gereken önemli bir adımdır. İhracat, yerel organik ürünleri yüksek oranda işlenmiş ürünlere dönüştürerek katma değer ile teşvik edilecek ve böylece yerel kalkınma sağlanmasına katkıda bulunulacaktır

PARTNERLER

  • Kırıkkale University - Turkey
  • The Turkish Ministry of Agriculture and Forestry (MoAF) - Turkey
  • MKV Consulting (MKV) - Turkey
  • Apricot Research Institute; Kayisi Arastirma Enstitusu - Turkey
  • The European Institute for Evolution and Integration (EIEO) - Greece
  • Aurel Vlaicu University of Arad Romania (ARAD) - Romania
  • Republic of Turkey Ministry of National Education, Adıyaman Public Education Centre - Turkey
  • Republic of Turkey Ministry of National Education, Nilüfer Public Education Centre - Turkey
  • Mediterranean Agronomic Institute of Bari - Italy
  • Ecological Agriculture Organization (ETO) - Turkey